Arruspigghiati i ca l’ummira è china di ucci

Arruspighiati ca l’ummira è china di ucci
e a terra è tutta allattariata
comu na picciridda ca si lanza

A luna scinni supra la to vucca
e simina ciuri e ciatu di focu
u carubbu si manciò u pruvulazzu
tutta l’acqua s’appagna nta peddi
e tu t’addumiscisti senza dirimi nenti…

di Marco d’Anna